Thời sự

Đa chiều

Người lái đò… đi dọc đời tôi!

Hồng Ngọc

“…Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời…”.

Infographic

Ảnh