Thời sự

Đa chiều

Hội phụ huynh hay “hội phụ thu” triển khai “BOT học đường”

 

Kêu gọi xã hội hóa, hầu hết các nhà trường đều vận dụng vào hội Phụ huynh học sinh ở lớp để bắc loa cho những khoản thu. Phụ huynh ấm ức nhưng vì sự học của con, vì sợ sự ghẻ lạnh đành bấm bụng đóng tiền cho xong.

Ảnh