Thời sự

Đa chiều

"Hạt mầm" của văn hóa từ chức và nạn "ăn của dân không từ thứ gì"

 

Lâu nay, chúng ta nói nhiều đến văn hóa từ chức nhưng rất tiếc người vì trọng danh dự mà từ nhiệm để giao trọng trách cho người xứng đáng hơn mình vẫn còn hi hữu lắm và giờ đã có 2 "hạt mầm"...

Infographic

Ảnh