Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp
10:00am, 24/02/2017

Bến Mỹ Tho, đường xe điện Chợ Lớn - Sài Gòn, nhà máy xay lúa bên kênh Tàu Hủ... là loạt ảnh tư liệu quý về Chợ Lớn xưa của các phó nháy Pháp.

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 1

Bến Mỹ Tho ở Chợ Lớn (nay là đại lộ Võ văn Kiệt, đoạn gần cầu Chà Và), 1904. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về vùng Chợ Lớn xưa do trang mạng Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp (Aavh.org) đăng tải.

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 2

Một cây cầu bắc qua kênh rạch gần bến Mỹ Tho, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 3

Một hình ảnh khác với cùng góc chụp, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 4

Trạm xe điện trên bến Mỹ Tho, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 5

Những ngôi nhà dọc bến Mỹ Tho, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 6

Các cửa hiệu ở bến Mỹ Tho. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 7

Bên hông Chợ Lớn cũ năm 1904 (đường Mạc Cửu, khu vực bưu điện Chợ Lớn ngày nay). Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 8

Xưởng gốm ở Chợ Lớn năm 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 9

Nhà máy xay lúa ở Chợ Lớn năm 1925. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 10

Nhà máy xay lúa ở Chợ Lớn năm 1925. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 11

Thuyền chở gạo trên kênh Tàu Hủ, 1925. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 12

Thuyền chở gạo trên kênh Tàu Hủ, 1925. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 13

Một đám rước của người Hoa, 1904. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về vùng Chợ Lớn xưa do trang mạng Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp (Aavh.org) đăng tải.

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 14

Một đám rước của người Hoa, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 15

Nhà thờ Chợ Quán, nhà thờ cổ nhất Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 16

Các tiệm ăn của người Hoa, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 17

Kênh rạch ở Chợ Lớn, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 18

Tắm ngựa trên kinh Tàu Hủ cạnh cầu Xóm Chỉ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 19

Cầu Xóm Chỉ với trụ điện tín ở đầu cầu, 1924. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 20

Tuyến đường xe điện Sài Gòn - Chợ Lớn chạy ven kênh Tàu Hủ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 21

Hội quán Nhị Phủ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 22

Hội quán Nhị Phủ, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 23

Hội quán Ôn Lăng, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 24

Một đền miếu của người Hoa, 1904. Ảnh: Aavh.org

Loạt ảnh cực quý về Chợ Lớn xưa của người Pháp - Ảnh 25

Nội thất của ngôi đền. Ảnh: Aavh.org

T.B/ Kiến Thức

Tin Tiếp theo