[Infographic] – Nước biển dâng ở Việt Nam
08:00am, 14/05/2017

Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam mới cập nhật năm 2016, vào cuối thế kỷ 21, mực nước biển có thể dâng cao hơn hiện nay trung bình 73cm.

Trong thời kỳ 1994-2013, mực nước biển đã dâng trung bình khoảng 3,5cm.

[Infographic] – Nước biển dâng ở Việt Nam - Ảnh 1

 

Bảo Châu

(Monre.gov.vn)

 

Tin Tiếp theo